Privacy Statement

 1. Privacy Statement algemeen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er klantdossier wordt aangelegd en bijgehouden. Tevens is dit een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en heb ik als therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens moeten wettelijk 20 jaar bewaard worden.

​Indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, kan het klantdossier ook gegevens bevatten die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Om uw privacy te waarborgen zorg ik er voor dat:

  • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 1. Privacy op de Zorgnota

​Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw verzekeraar
  • De datum van de behandeling en de klacht
  • De prestatie code nodig voor de zorgverzekeraar
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • De kosten van het consult
 1. Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie omtrent de inhoud van dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen met ons.